Hefei WNK Smart Technology Co.,Ltd
Công ty
Sản phẩm
Cảm biến áp suất điện tử
Cảm biến áp suất nước điện tử
Cảm biến áp suất không khí điện tử
Cảm biến áp suất IOT
Cảm biến áp suất HVAC
Cảm biến áp suất thu nhỏ
Máy phát mực nước
Cảm biến mức chìm
máy phát áp suất nhiệt độ cao
Máy phát áp suất thông minh
Máy phát áp suất chênh lệch
máy phát nhiệt độ thông minh
Cảm biến đồng hồ đo lưu lượng
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số
công tắc áp suất thông minh
Công tắc mức điện tử