Hefei WNK Smart Technology Co.,Ltd

Hefei WNK Smart Technology Co.,Ltd

Thông tin công ty
Địa chỉ : 5f, Bldg 2a, Mingzhu Industrial Park 106 Chuangxin Ave, High Tech Zone, Hefei, An Huy, China
Địa chỉ nhà máy : 5f, Bldg 2a, Mingzhu Industrial Park 106 Chuangxin Ave, High Tech Zone, Hefei, An Huy, China
Thời gian làm việc : 8:30-17:00(Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại Kinh doanh: 86-551-65369667(Thời gian làm việc)   
Fax : 86-551-65369655
Cơ quan trực thuộc
Người liên hệ
Mr. 3003367138@qq.com
Điện thoại Kinh doanh : 0551-65837515
Thư điện tử : 3003367138@qq.com